Proiectare

FAZELE DE PROIECTARE INCLUSE ÎN ONORARIUL DE BAZA

large instalatie gazeTema de proiectare - elaborarea proiectului se face conform temei de proiectare stabilita de catre beneficiar. Aceasta determina conceptia de realizare a unei constructii, exprimând intentiile investitionale, solicitarile functionale si alte optiuni ale beneficiarului, completate si definitivate cu conditionarile tehnico-urbanistice generate de amplasament, coroborate cu prevederile din legislatia si normativele tehnice în vigoare, stabilite în colaborare cu arhitectul-sef de proiect si, dupa caz, cu alti specialisti. Elaborarea si definitivarea temei de proiectare (studiile de tema) nu sunt incluse în onorariul de baza.

ÎN ONORARIUL DE BAZA SUNT INCLUSE URMATOARELE FAZE DE PROIECTARE:


1 - ANTEPROIECTUL (proiectul preliminar, studiul de fezabilitate)

OBIECTIVE:
• propunerea solutiilor de ansamblu, coordonate cu conditiile urbanistice, prevederile legislatiei în vigoare si cu mijloacele financiare ale investitorului;
• definirea conditiilor contractuale.

CONTINUT:
• documentatii ce prezinta solutii de arhitectura si tehnice, estimari ale costului si duratei executiei (ilustrarea temei de proiectare).


2 - PROIECTUL TEHNIC - P.T.

OBIECTIVE:
• întocmirea tuturor documentatiilor ce includ conceptia de realizare a unui obiectiv de investitii, pe baza carora se executa lucrarile de constructii autorizate, se urmareste si se controleaza calitatea acestora.

CONTINUT:
• proiecte tehnice pe specialitati: arhitectura, structura de rezistenta si instalatiile aferente constructiei (piese scrise si desenate), inclusiv listele cu cantitatile de lucrari si materiale (antemasuratorile) si caietele de sarcini.


2.1 – D.T.A.C. - documentatiile pentru obtinerea avizelor si proiectul pentru autorizatia de construire (conform Legii 50/1991, republicata, sunt un extras din proiectul tehnic si se definesc ca o subfaza a proiectului tehnic)

OBIECTIVE:
• întocmirea documentatiilor necesare pentru obtinerea avizelor/acordurilor si autorizatiei de construire, impuse prin Certificatul de Urbanism.

CONTINUT:
• fise tehnice si documentatii cu extrase din proiectele tehnice pe specialitati pentru obtinerea avizelor incluse în ACORDUL UNIC;
• proiectul pentru autorizatia de construire – D.T.A.C.


3 - DETALIILE DE EXECUTIE - D.E.

OBIECTIVE:
• asigurarea cu detalii care sa respecte întocmai proiectul tehnic, autorizatia de construire, prescriptiile regulamentare în vigoare, cerintele investitorului si coordonarea acestor detalii cu antreprenorii si furnizorii.

CONTINUT:
• documentatii de detaliu necesare pe parcursul executiei.


4 - URMARIREA DE SANTIER SI RECEPTIA LUCRARILOR EXECUTATE

OBIECTIVE:
• îndeplinirea obligatiilor privind prezenta arhitectului (proiectantului) pe santier, conform legislatiei în vigoare (Legea 10/1995, Legea 50/1991 republicata si Legea 184/2001 republicata).

CONTINUT:
• verificarea conformitatii lucrarilor de executie cu autorizatia de construire;
• participarea la certificarea fazelor determinante stabilite prin programul de urmarire a calitatii executiei prevazut în PT;
• stabilirea solutiilor de remediere a eventualelor erori de proiectare;
• participarea la receptia lucrarilor executate.

NU SUNT INCLUSE ÎN ONORARIUL DE BAZA:
- consultanta de specialitate din faza precontractuala;
- elaborarea si definitivarea temei de proiectare;
- verificarea tehnica a proiectului;
- expertiza tehnica;
- studiile privind terenul (geotehnic, ridicarea topo);
- studiile de specialitate (de impact asupra mediului, de insertie în situri protejate si privind monumentele istorice);
- amenajarile incintei (sistematizarea verticala, alei, drumuri, împrejmuiri);
- decoratiunile interioare;
- releveele;
- proiectul pentru autorizatia de desfiintare;
- proiectul pentru autorizarea organizarii de santier;
- documentatiile pentru avizele/acordurile specifice (stabilite prin Ord. MLPTL nr. 1943/2001);
- obtinerea avizelor/acordurilor si autorizatiilor;
- asistenta tehnica (ca forma de supraveghere profesionala, permanenta sau periodica, a executarii lucrarilor de construire);
- cheltuielile de deplasare în afara localitatii de resedinta a proiectantului.

Aceste documentatii si servicii se vor tarifa separat, în functie de caz putandu-se utiliza si baza orara.