Asistenta

Asistenta tehnica pe santier

Asistenta tehnica pe santier este o misiune suplimentara a arhitectului (proiectantului), stabilita contractual intre beneficiar si architect si/sau alti proiectanti de specialitate si este prevazuta prin contractul de proiectare de baza sau alte acte aditionale la acesta.

In functie de complexitatea si specificul lucrarii si de exigentele beneficiarului asistenta tehnica se va acorda pentru toate specialitatile sau pentru parti din proiect ( arhitectura-finisaje, structura).

Asistenta tehnica pe santier implica doua aspecte principale care de regula se intrepatrund:

1. Verificarea curenta a calitatii executiei lucrarilor de construire si a modului de respectare a proiectului, care se desfasoara pe baza unui program periodic ( de doua ori pe saptamana, saptamanal, bilunar sau de cate ori este nevoie ), pe toata durata lucrarilor sau pe perioade determinate (mai putin recomandabil).

In aceasta activitate se inscriu si stabilirea solutiilor pentru explicitarea sau completarea proiectului tehnic si a detaliilor de executie si pentru remedierea unor abateri sau erori minore de executie a caror rezolvare nu modifica proiectul si autorizatia de construire .

Asistenta tehnica curenta va fi consemnata intr-un registru de note si dispozitii de santier aflat in permanenta la punctul de lucru.
In cazul completarilor sau modificarilor de solutii se vor intocmi dispozitii de santier , care dupa caz vor fi vizitate si de verificatori tehnici de proiecte.
Cand prin dispozitiile de santier se aduc modificari fata de autorizatia de construire acestea vor fi supuse procedurii de autorizare in conditiile legii.

Emiterea unei noi autorizatii de construire este necesara daca se modifica conditiile de amplasament, aspectul constructiei, solutiile structurale de ansamblu sau daca este periclitata stabilitatea constructiilor invecinate.
Notele si dispozitiile de santier vor fi avizate ( insusite) de beneficiar si la finalizarea lucrarilor vor fi incluse in cartea tehnica a constructiei.

2. Consultanta de specialitate acordata beneficiarului privind diverse probleme legate de executia lucrarilor de constructii, cum ar fi pentru :
- angajarea dirigintelui de santier atestat de ISC si dupa caz a responsabilului cu calitatea atestat de ISC, atunci cand lucrarile se executa in regie proprie;
- intocmire cererilor de oferta pentru alegerea constructorului ;
- analiza ofertelor prezentate de constructori si desemnarea constructorului ;
- intocmirea cererilor de oferte pentru achizitionarea de materiale care nu sunt cuprinse in contractul de antrepriza si analizarea ofertelor primite;
- alegerea materialelor de constructie, a tipodimensiunilor si culorilor de finisaje;
- alegerea marcilor de utilaje si echipamente, cu caracteristici si performante conforme cu specificatiile tehnice din proiectul tehnic;
- verificarea situatiilor de lucrari prezentate de catre constructor;
- intocmirea cartii tehnice a constructiei;
- organizarea receptiei lucrarilor executate.